Zastupitelstvo obce – zápisy a usnesení

Zápisy a usnesení zastupitelstva obce jsou důležitými dokumenty, které zachycují rozhodnutí a průběh jednání obecního zastupitelstva. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, kde je uveden počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 
 

Zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov 2022–2026

Fotogalerie