Sociální služby v obci

Sociální péče se zaměřuje na poskytování podpory, pomoci a péče jednotlivcům, skupinám či komunitám, kteří se nacházejí ve zranitelné, obtížné nebo potřebné situaci. Cílem sociálních služeb je zlepšit kvalitu života a podpořit sociální, psychickou, fyzickou a ekonomickou pohodu u těchto lidí.

V naší obci jsou k dispozici důležité sociální služby, které jsou nepostradatelným základem pro podporu obyvatel naší obce a zajišťují důstojný a kvalitní život pro všechny, kteří je potřebují.


Dům s pečovatelskou službou v Horákově

Služba je určena pro starší občany nebo osoby s omezenou soběstačností, kteří potřebují pomoc a péči v běžných denních aktivitách. V rámci tohoto domu jsou poskytovány služby jako pomoc s hygienou, krmením, domácími pracemi a doprovod do lékařských zařízení. Cílem je umožnit klientům zůstat co nejdéle v domácím prostředí s podporou odborných pečovatelů.

Více o službě

 

Sociální asistence

Služba je zaměřená na podporu jedinců a rodin, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci. Může se jednat o finanční, psychologickou nebo právní podporu, a to v závislosti na konkrétní situaci. Služby sociální asistence mají za cíl pomoci lidem zvládnout obtíže a zlepšit jejich životní podmínky. Odborný sociální pracovník je k dispozici každé úterý.

Více o službě

 

Terénní pečovatelská služba

Terénní služba nabízí pomoc tam, kde je nejvíce potřeba. Ať už se jedná o pomoc při zvládání úkonů běžné péče, pomoc při osobní hygieně nebo při zajištění stravy či chodu domácnosti.  Navázali jsme spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu Šlapanice, aby terénní pečovatelská služba byla nově poskytována i obyvatelům Mokrá-Horákov.

Více o službě

 

Nový domov - Tady to mám rád, z.s.

Celoroční pobytová služba rodinného charakteru pro dospělé osoby s autismem, která jim umožní žít plnohodnotný život v souladu s jejich individuálními možnostmi a schopnostmi. Cílem Nového domova je, aby jeho obyvatelé mohli žít život, co nejvíce podobný životu běžných lidí, aby se v co největší míře podíleli na péči o sebe a svou domácnost.

Více o projektu


 

Podporujeme

Kromě služeb dostupných přímo v naší obci pravidelně poskytujeme finanční podporu i organizacím, které zasluhují naši pozornost a pomoc. Tyto organizace jsou společensky obecně prospěšné a poskytují své služby i v širším regionu.  
V posledních třech letech jsme dotacemi nebo formou darů podpořili tyto organizace: 

Jsme pevně přesvědčeni, že všechny tyto organizace odvádí velmi důležitou činnost, která má ve společnosti pozitivní dopady. Jsme rádi, že můžeme být jejich partnerem a podporovat jejich záslužnou práci.

Fotogalerie