Vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky i nařízení vydávají obce jako své právní předpisy. 

Obecně závazné vyhlášky se vydávají k regulování záležitostí samostatné působnosti (veřejný pořádek, veřejná bezpečnost apod.). Nařízení regulují záležitosti přenesené působnosti, tj. státní správy. Mají charakter prováděcích právních předpisů (stejně jako např. nařízení vlády a vyhlášky ministerstev). 

 

Vyhlášky a nařízení Obce Mokrá-Horákov

Fotogalerie