Osobní doklady

Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Žádost  lze podat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, např.:

  

Fotogalerie