Řidičské průkazy

Elektronicky je možné požádat o vydání řidičského průkazu z důvodu uplynutí platnosti, dále z důvodu ztráty, odcizení, či změny osobních údajů. Požádat lze přes Portál dopravy nebo Portál občana. K danému je nutné mít rovněž zřízenou a připojenou datovou schránku fyzické osoby.

Osobně lze řešit vydání řidičského průkazu na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Nezapomeňte však, že vyzvednutí dokladu je nutné na místě, kde byla podána žádost. Seznam všech úřadů je k dispozici v interaktivní mapě: https://www.mdcr.cz/orp.

Žádost  lze podat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, např.:

Nejčastější situace pro výměnu řidičského průkazu

Výměna neplatného řidičského průkazu nebo z důvodu jeho končící platnosti

Jestliže máte řidičský průkaz, kterému skončila platnost či v nejbližší době vyprší jeho platnost (cca 3 měsíce do skončení platnosti), dostavíte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Zde požádáte o vydání nového řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz neplatný nebo z důvodu jeho končící platnosti. K žádosti  o vydání řidičského průkazu je nutné doložit:

 • Platný doklad totožnosti.
 • Řidičský průkaz, o jehož výměnu je žádáno.
 • Doklady prokazující obvyklé bydliště na území České republiky. 


Změna údajů v řidičském průkazu

Obrátíte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností a podáte žádost o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů (týká se především příjmení). K žádosti o vydání řidičského průkazu je nutné doložit:

 • Platný doklad totožnosti.
 • Řidičský průkaz, který máte v držení v rozhodném okamžiku změny.
 • Podklady prokazující danou změnu, pokud není uvedena v dokladu totožnosti, např. oddací list.
 • Doklady prokazující obvyklé bydliště na území České republiky. 
   

Řidičský průkaz byl odcizen, nebo došlo k jeho ztrátě, zničení nebo poškození 

Pokud došlo k odcizení řidičského průkazu či jeho ztrátě, zničení nebo poškození oznámíte tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Zároveň můžete podat žádost o vydání nového řidičského průkazu. K žádosti  o vydání řidičského průkazu je nutné doložit:

 • Platný doklad totožnosti.
 • Poškozený řidičský průkaz.
 • Doklady prokazující obvyklé bydliště na území České republiky.


Pokud jste držitelem řidičského oprávnění skupiny B, B1, dále AM, A1, A2, A nebo T, bude řidičský průkaz vydán s dobou platnosti na 10 let.

Pokud jste ale dále např. držitelem i některé z těchto skupin vozidel - C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E nebo D+E, řidičský průkaz bude mít platnost 5 let.
 

Fotogalerie