Knihovna a mediatéka

Adresa:  Mokrá 350, 664 04 Mokrá-Horákov
Provozovatel: Obec Mokrá-Horákov 
Zodpovědná osoba: Ivana Brzobohatá, vedoucí knihovny, tel. 515 537 181, e-mail: knihovna [at] mokra-horakov [dot] cz

 

Obecní knihovna

Obecní knihovna Mokrá-Horákov je veřejná knihovna, jejímž posláním je budovat a zpřístupňovat univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce. Svou činností přispívá k rozvoji kulturního života, ke vzdělání a výchově občanů.

 

Kontakty

Telefon: 515 537 181, 778 094 108 
E-mail: knihovna [at] mokra-horakov [dot] cz 
WWW: https://knihovna-mokra.cz/

 

Otevírací doba

Pondělí:    09:00-12:00 | 14:00-18:00
Úterý:       zavřeno 
Středa:     14:00-18:00
Čtvrtek:    zavřeno 
Pátek:       14:00-18:00

 

Mediatéka

Víceúčelový sál v budově Obecní knihovny je moderním společenským prostorem, který nabízí mnoho možností využití. Sál poskytuje ideální prostor pro školení, koncerty, přednášky, prodejní akce, burzy i cvičení. Jeho vybavení zahrnuje videoprojekci, audio ozvučení, kuchyňku, šatnu a toalety.

Kapacita sálu je 50 míst, ale díky variabilnímu uspořádání je možné přizpůsobit počet míst podle požadavků objednávajícího. Před budovou je k dispozici velké parkoviště, což zlepšuje komfort přístupu pro návštěvníky.

Tento multifunkční prostor poskytuje ideální podmínky pro různé akce a události, a je tak skvělou volbou pro pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí v naší obci Mokrá.

 

Jak šel čas

V druhé polovině 90. let  jsme stáli před rozhodnutím, co udělat s nefunkční uhelnou kotelnou. Rozhodli jsme se objekt využít pro potřeby obce a jejích obyvatel, místo jeho demolice. V průběhu následujících let proběhla rekonstrukce a postupně jsme otevírali nové prostory. V září 1999 byla dokončena obecní dílna a  garáže pro obecní techniku, sklady a sociální zázemí pro pracovní skupinu obce. V roce 2001 jsme slavnostně otevřeli moderní hasičskou zbrojnici, v roce 2006 pak knihovnu.

Dne 15. září 2008 byl otevřen víceúčelový sál Mediatéka, který slouží pro svatby, vítání občánků, slavnostní setkání a pravidelné bohoslužby.

V květnu 2010 jsme dokončili zbývající dvě místnosti. Jedna z nich byla propojena s knihovnou, čímž jsme získali studovnu a nové prostory pro naučnou literaturu. Druhá menší místnost dnes slouží jako kancelář pro kronikářku a je k dispozici i službám sociální péče.

Díky těmto úpravám jsme získali nové, moderní a důstojné kulturní zázemí s velkým parkovištěm pro veřejnost - od dětí až po starší občany.


Pronájem sálu v Mediatéce

Víte, že si můžete pronajmout sál v Mediatéce pro uspořádání vlastní akce?

 

  • Letní období od 1. 5.– 30. 9.: 200 Kč/h
  • Zimní období od 1. 10.–30. 4.: 300 Kč/h

Více informací k pronájmu naleznete v přiloženém ceníku


Kontakt: Ivana Brzobohatá, tel.  515 537 181, 778 094 108, e-mail: knihovna [at] mokra-horakov [dot] cz (knihovna[at]mokra-horakov[dot]cz) 

 

Fotogalerie

Knihovna a mediatéka