Trvalý pobyt

Potřebujete si vyřídit trvalé bydliště v obci Mokrá-Horákov?

Kontakt: Obecní úřad Mokrá-Horákov, Mokrá 207, 664 04 Mokrá-Horákov (Oddělení evidence obyvatel)

Na úřadě dostanete Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který vyplníte. Pokud se necháváte zastoupit na základě zvláštní plné moci, vypíše ho a podepíše váš zástupce. Lístek musí vyplnit každý, kdo se k trvalému pobytu přihlašuje (zákonný zástupce vyplní za nezletilé děti).
 

Co k vyřízení potřebujete?

  • Doklad totožnosti s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz). 
  • Pokud nemovitost nevlastníte - doklad o oprávnění užívat byt/dům apod., např. nájemní smlouvu nebo úředně ověřený souhlas vlastníka nemovitosti s přihlášením k trvalému pobytu, případně musí vlastník přijít s vámi na úřad.
  • Pokud nemovitost vlastníte - doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu); v případě, že si úřad může tuto skutečnost ověřit sám v katastru nemovitostí, nemusíte dokládat nic.

Poplatky

Poplatek je 50 Kč za každou ohlášenou osobu od 15 let věku. Osoby mladší 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

 

Co je potřeba zařídit při změně trvalého bydliště?

Výměna občanského průkazu

Při změně trvalého bydliště vám úředník odstřihne roh občanského průkazu, u kterého dochází ke změně, a vydá ke každému průkazu Potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Toto potvrzení musíte nosit u sebe společně s ustřiženým občanským průkazem, dokud nedostanete nový občanský průkaz.

Do 15 dnů musíte zažádat o vydání nového občanského průkazu. Náhradní doklad v podobě „Potvrzení o změně trvalého pobytu“ vám totiž pro budoucí užívání stačit nebude. Nemusíte přitom nic platit a nová občanka by měla být připravená k vyzvednutí během 30 dnů.

 

Kde hlásit změnu trvalého bydliště?

Změnu trvalého bydliště je nutné nahlásit zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu (pokud jste registrovaným daňovým subjektem), úřadu práce (pokud jste zde v evidenci), a majitelé aut by neměli zapomínat také na ohlašovací povinnost registru vozidel. Dále je dobré se zmínit o nové adrese v zaměstnání, ve škole, u dodavatelů energií, v bance, na poště, u ošetřujících lékařů a u telefonního operátora. 


Podnikáte? 

Pokud jste se jako podnikatelé rozhodli změnit adresu trvalého bydliště, na živnostenský úřad chodit nemusíte. Informace si změní automaticky na základě údajů uvedených v registrech. Pokud chcete s trvalou adresou změnit i adresu sídla podnikání, příslušný živnostenský úřad o tom budete muset informovat do 15 dnů. Vyjímkou je pouze situace, kdy podnikatel již dříve uvedl, že sídlo podnikání má být vždy shodné s místem trvalého pobytu.

Fotogalerie