Výbory Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov

Jedná se o iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. Výbory plní úkoly, kterými je pověřuje zastupitelstvo a ze své činnosti zastupitelstvu také odpovídají. Počet členů je vždy lichý. Schází se podle potřeby. Usnesení výboru je platné, pokud s ním souhlasí nadpoloviční většina všech členů výboru. Zápisy výboru se předkládají zastupitelstvu obce. 
 

Finanční výbor 

  • Ing. Filip Malota - předseda
  • Ing. Ivona Dohnalová
  • Martin Herman

 

Kontrolní výbor 

  • Ing. Vojtěch Rejnuš - předseda
  • Ing. Jitka Drápalová
  • Ing. Ivo Brzobohatý

 

Fotogalerie