Terénní pečovatelská služba

Každý z nás se někdy ocitne v situaci, kdy potřebuje pomoc při běžných úkonech, nebo čelí výzvám, které přesahují jeho možnosti. Terénní služba nabízí pomoc tam, kde je nejvíce potřeba. Ať už se jedná o pomoc při zvládání úkonů běžné péče, pomoc při osobní hygieně nebo při zajištění stravy či chodu domácnosti. Jestliže se nacházíte v této situaci, nemusíte tím procházet sami. Specializované pečovatelské služby jsou zde, aby vám pomohly a zajistily péči, kterou váš blízký potřebuje.

Navázali jsme spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu Šlapanice, aby terénní pečovatelská služba byla nově poskytována i obyvatelům Mokrá-Horákov.
 

Proč zvolit profesionální pomoc?

Odpovědí na několik otázek může být rozhodnutí pro profesionální pečovatelskou službu. Možná jste se nikdy nesetkali s podobnou situací, nebo se obáváte, zda budete schopni sami zajistit všechnu potřebnou péči. Je zcela v pořádku, když si uvědomíte, že dlouhodobá péče je náročná a vyčerpávající. Tím, že se obrátíte na profesionály, ušetříte své síly a budete mít jistotu, že vašemu blízkému bude poskytnuta veškerá potřebná péče.

Co terénní služba nabízí?

Terénní pečovatelská služba je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s více dětmi podle jejich potřeb. Služba pomůže s každodenními potřebami a podporuje v udržení domácího prostředí co nejdéle. Tyto služby nabízí především:

  • Osobní hygiena: Pomoc s denní hygienou, včetně velké koupele, s výměnou inkontinenčních pomůcek, s oblékáním i úpravou vzhledu.
  • Podpora pohybu: Asistence při přesunech v rámci domácnosti a pohybu mimo ni.
  • Stravování: Pomoc s přípravou, nákupem a dovozem stravy.
  • Domácí péče: Pomoc s úklidem, prádlem, obsluhou spotřebičů a dalšími běžnými úkony v domácnosti.
  • Sociální kontakt: Podpora v udržování kontaktu s rodinou, přáteli, lékaři a veřejnými institucemi.
  • Ostatní podpora: Nabídka pomoci při hospodaření s finančními prostředky, řešení sociálních dávek a další poradenství.

 

Úhrada za poskytování péče

Úhrada za poskytování pečovatelské služby od 1. září 2023PDF | 111,25 KB


Jak službu kontaktovat?

Rozsah a četnost služeb si můžete domluvit s týmem terénní pečovatelské služby. Ta je k dispozici každý den od 7 do 20 hodin včetně víkendů a svátků. Pro více informací, ceník a individuální konzultaci kontaktujte:

Sociální pracovnice:
Bc. Zuzana Sovová
Tel: 533 304 334, 725 919 387
E-mail: pecovatelska [dot] sluzba [at] slapanice [dot] cz
Web: www.slapanice.cz

Pečovatelská služba nemůže provádět zdravotnické či ošetřovatelské úkony. Ty spadají pod zdravotnické služby a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Služba je poskytována za úhradu dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. Zřizovatelem terénní pečovatelské služby je Město Šlapanice podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kterou v současné době poskytuje ve Šlapanicích, Bedřichovicích, v Podolí u Brna, v Jiříkovicích, Blažovicích a nově Mokré-Horákově.

Fotogalerie