Volby do Evropského parlamentu - Stanovení minimálního počtu členů okrskových komisí

vyvěšeno od:
vyvěšeno do:
zodpovídá: Ing. Ivan Charvát
složka: Volby

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE DNECH 7. a 8. ČERVNA 2024

dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).       

Dle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003  o Volbách do Evropského parlamentu stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí:

Okrsek 1: 5 členů

Okrsek 2: 5 členů 

Okrsek 3: 5 členů 

 

V Mokré-Horákově dne 2. 4. 2024     

Ing. Matyáš Charvát, starosta obce v.r.