Volby do Evropského parlamentu 2024 - Jmenování zapisovatelek do okrskových volebních komisí

vyvěšeno od:
vyvěšeno do:
zodpovídá: Ing. Ivan Charvát
složka: Volby

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

V souladu s ustanovením§ 16 odst. 1 písm. e) a  § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

jmenuji

pro volby, které proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024, do funkce zapisovatele okrskových volebních komisí:

volební okrsek č. 1: 

Obecní úřad Mokrá-Horákov, Mokrá č.p. 207                         Janu Urbánkovou

volební okrsek č. 2:   

Mediatéka – víceúčelový sál, Mokrá č.p. 350                          Danielu Persaňovou 

volební okrsek č. 3:   

Dům s pečovatelskou službou, Horákov č.p. 117                    Kateřinu Halmovou 

 

V Mokré-Horákově dne 25. 4. 2024                                        

 

Ing. Matyáš Charvát, starosta obce v.r.