SVK Šlapanicko - Informace o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.

vyvěšeno od:
vyvěšeno do:
zodpovídá: Ing. Ivan Charvát
složka: Oznámení

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (dále jen Svazek) se sídlem Masarykovo nám. 546/9, Šlapanice, IČ: 49458833 oznamuje, že podle zákona č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejnil na svých webových stránkách www.slapanicko.cz v sekci Rozpočty a závěrečné účty: Závěrečný účet za rok 2022.