DSO Šlapanicko - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Tady to mám rád z.s.