DSO Šlapanicko - Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

vyvěšeno od:
vyvěšeno do:
zodpovídá: Ing. Ivan Charvát
složka: Oznámení

Oznámení o zveřejnění dokumentů podle novely zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko (dále jen Svazek) se sídlem Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, IČ 04379322, oznamuje, že schválený rozpočet a jeho návrh, schválený závěrečný účet a jeho návrh, schválený střednědobý výhled rozpočtu a jeho návrh a schválená rozpočtová opatření zveřejňuje Svazek v zákonných lhůtách v plném rozsahu na webových stránkách 
www.dsoslapanicko.cz v sekci Rozpočet. Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout na podatelně Svazku v sídle 
Svazku.

Oznameni_uredni_deska.docx DOCX | 13.41 KB