Terénní pečovatelská služba


Terénní služba nabízí pomoc tam, kde je nejvíce potřeba. Ať už se jedná o pomoc při zvládání úkonů běžné péče, pomoc při osobní hygieně nebo při zajištění stravy či chodu domácnosti.  Navázali jsme spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu Šlapanice, aby terénní pečovatelská služba byla nově poskytována i obyvatelům Mokrá-Horákov.

  • Více o terénní pečovatelské službě