Dům s pečovatelskou službou - nové dokumenty

Na webu nově naleznete dokumenty ke stažení pro zájemce o byt v Domě s pečovatelskou službou v Horákově.
Najdete zde pravidla pro výběr nájemců bytu v DPS Horákov, žádost o poskytnutí bytu v DPS i formulář vyjádření ošetřujícího lékaře.

Přejít na dokumenty

Dokumenty byly schváleny Radou obce Mokrá-Horákov dne 13. 11. 2023 usnesením č. 594/50/RO/2023.