Ing. Filip Malota

Radní
Předseda finančního výboru
JINAK - SNK - BEZPP
Mobil: 602 751 844

Životopis

Filip je brněnským rodákem, ale již téměř půl života žije v Mokré-Horákově, kam ho zavál hlas srdce.

Celý život se profesně pohybuje kolem financí. Vystudoval VŠE v Praze. Po studiích dlouhou dobu působil v bankovnictví, později jako nezávislý finanční konzultant. Nyní se nejvíce věnuje investicím.

V pozici zastupitele a člena rady obce působí první volební období. V předchozím volebním období působil jako člen finančního výboru obce, který v tomto volebním období vede.