DPS – změna poskytovatele pečovatelské služby

Rádi bychom vás informovali o důležité změně v poskytování pečovatelských služeb v naší obci. Dosavadní poskytovatel pečovatelské služby, Sanus Brno z.s., je nucen v celém regionu ukončit svou činnost z finančně-provozních důvodů. Tato změna ovlivní i náš Domov s pečovatelskou službou (DPS), kde Sanus Brno doposud poskytoval služby pro jeho obyvatele.

Od 1. 4. 2024 budou pečovatelské služby pro naše seniory a občany v DPS poskytovány Pečovatelskou službou Města Šlapanice, která také od loňského roku zajišťuje v naší obci terénní službu. Tato změna zajišťuje kontinuitu péče, a jsme si jisti, že nový poskytovatel zachová vysokou úroveň péče a kvality služeb, kterou si naši občané zaslouží.

Co konkrétně tato změna poskytovatele pečovatelské služby v DPS v praxi znamená?

  • Sanus Brno dosud poskytoval služby pro 17 občanů naší obce, většina z nich byla přímo z DPS. Těmto občanům nadále služby zajišťuje Pečovatelská služba Města Šlapanice, která s nimi aktuálně navazuje spolupráci.
  • Občané (klienti Sanus Brno), kteří potřebují neodkladnou pečovatelskou službu (např. osobní hygiena, příprava jídla apod.), již nyní mají uzavřenou smlouvu s Pečovatelskou službou Města Šlapanice a spolupracují nebo budou spolupracovat s novou paní pečovatelkou.
  • V těchto dnech tým Pečovatelské služby Města Šlapanice  navštíví DPS a proběhne zde seznámení s ostatními obyvateli DPS, kteří využívali pečovatelskou službu pouze na doplňkové „nepečovatelské“ činnosti (zejména občasný úklid).
  • Pečovatelskou službu v naší DPS bude zajišťovat střídavě nová paní pečovatelka se zkušenostmi z Domova u Františka a paní Kotolová, která se nedávno přesunula ze Sanus Brno právě do Pečovatelské služby Města Šlapanice a klienty DPS osobně zná.
  • Úklid společných prostor v DPS, který zajišťoval Sanus Brno, bude nově zajišťovat místní úklidová firma Sara Cleaning z Horákova. Tato firma bude také k dispozici pro občasný úklid v bytech klientů DPS.

Kontakty

V případě jakýchkoli dotazů či potřeby kontaktujte paní vedoucí Bc. Zuzanu Sovovou na čísle 725 919 387 nebo na e-mailové adrese sovova [at] slapanice [dot] cz.

Více o Pečovatelské službě Města Šlapanice

Fotogalerie