Záměr č. 9 Záměr umístění výstavby technické infrastruktury na pozemcích ve vlastnictví obce Mokrá-Horákov p.č. 497/14, p.č. 452, p.č. 517/3 a p.č. 634/30 v k.ú. Horákov.