Záměr č. 7/2024 Výpůjčka nebytových prostor v budově mediatéky Mokrá 350 - místnost č. 09