Záměr č. 5/2024 na výpůjčku nebytových prostor v budově DPS v Horákově 117 - místnost č. 1.23