Záměr č. 4/2024 na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska Mokrá 357 - místnost č. 007