Záměr č. 3/2024 na pronájem pozemku p.č. 175 v k.ú. Mokrá u Brna