Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu: H 44 – Horákov a situační výkres