Oznámení dle OZV o nočním klidu o konání kulturní akce Májové hody

vyvěšeno od:
vyvěšeno do:
zodpovídá: Ing. Ivan Charvát
složka: Oznámení

O Z N Á M E N Í

Obec Mokrá-Horákov oznamuje, v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Mokrá-Horákov č. 2/2023 (dle označení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů) o nočním klidu, dle Čl. 3 - Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon, nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, odst. 3 - Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 tohoto článku bude zveřejněna obcí Mokrá-Horákov na úřední desce minimálně 5 dnů před datem jejich konání, že se v sobotu 25.5.2024 uskuteční „Májové krojované hody“, v rámci nichž proběhne před Restaurací U Zbojníka (v případě nepříznivého počasí v restauraci) taneční zábava. V souladu s výše uvedenou vyhláškou se při pořádání této tradiční akce dle Čl. 3, odst. 2, písm. b) doba nočního klidu vymezuje v neděli 26.5.2024 od 2,00 do 6,00 hodin.   

 

V Mokré-Horákově dne 16. května 2024                                                                                                           Ing. Matyáš Charvát, starosta obce v.r.