Městský úřad Šlapanice - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci parc. č. 604-2 a 431-1 v k.ú. Horákov z důvodu realizace stavby Horákov parc. č. 634-7, příp. NN Káňa