DSO Šlapanicko - Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Tady to mám rád z.s.