Dražební vyhláška č. 240061 o konání veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb.