Jak třídit odpad v domácnosti?

Tříděním odpadů chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným zdrojem materiálů. Třídění odpadů stanovuje Zákon o odpadech. Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.

 

 1. Předcházejte vzniku odpadů.
 2. Odpady třiďte hned jak vzniknou, zvlášť do košů nebo tašek.
 3. Do barevných kontejnerů dávejte jen to, co do nich opravdu patří.
 4. Před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím.

 

 

Co se děje s odpadem dále?

 • Papír: lisuje se do velkých balíků a je následně odvážen do papíren.
 • Plasty: jsou podle druhů dotříděny a slisovány případně podrceny a odváží se k dalšímu zpracování.
 • Sklo: střepy se sváží odděleně (zvlášť bílé a barevné) na překladiště a ve velkých objemech se pak převáží do skláren.
 • Bioodpad: se sváží přímo do kompostáren.

 

Proč odpady třídit?

Třídění odpadu je velké a důležité téma posledních let a zároveň jeden z nejjednodušších způsobů, jak alespoň trochu odlehčit přírodě. Tříděný odpad následně odneseme do k tomu určených kontejnerů, které rozeznáváme podle různých barev. Pokud materiály správně rozlišíme a dodržíme základní pravidla, pak mohou být recyklovány a vráceny zpět do výroby, kde najdou opětovné využití a poslouží ke vzniku nových výrobků. 

 

Ovšem pozor - pokud odpad roztřídíme špatně, řádně ho neočistíme či ho zařadíme do špatného kontejneru, nejen že děláme zbytečnou práci, ale ještě ke všemu ztížíme práci lidem, kteří mají recyklaci na starosti. 

 

Jak správně třídit?

 

 Plasty, papír, sklo            Bioodpad            Oleje a tuky

 

Kam s konkrétním odpadem aneb Často se ptáte

 • Varné a laboratorní sklo - obojí se taví při vyšší teplotě, takže nepatří do běžných kontejnerů na sklo; např. skleněný čajník nebo nádoba od french pressu patří do směsného odpadu.
 • Rozbité zrcadlo - je sice skleněné, ale je opatřeno kovovou vrstvou, takže mezi skleněný odpad nepatří. Odvezte ho do sběrného dvora.
 • Starý textil - pokud je ještě k užitku, věnujte ho charitě nebo složte do pytlů a vložte do kontejnerů na textil. Na většině z nich je uveden odkaz, kam textil poputuje a jakým způsobem bude recyklován.
 • Kovové tuby, obaly a hliníková víčka - vhoďte do sběrných nádob nebo pytlů určených pro sběr kovů, větší množství patří do sběrného dvora. Tuby od zubní pasty vhoďte do směsného odpadu.
 • Staré videokazety, DVD, CD - sundejte plastové obaly a odložte je do kontejnerů na plasty. Zbytek patří do sběrného dvora, ojedinělé CD lze vyhodit do směsného odpadu. Magnetofonové kazety a diskety patří rovněž do směsného odpadu.
 • Molitan - rozřežte na malé kusy a v menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu. Velké kusy, např. matraci nebo díl z kanape odvezte do sběrného dvora.
 • Čisté díly obalového polystyrenu - ač to tak nevypadá, patří do kontejneru na plasty, je to důležitý materiál pro další recyklaci. Rozlámejte ho na malé části, aby nezabíral příliš místa. Do kontejneru nepatří izolační polystyren znečištěný stavebním materiálem, ten patří do sběrného dvora.
 • Stržené linoleum - je plné lepidel, patří do sběrného dvora.
 • Papírové krabice od džusů nebo mléka - patří mezi tzv. nápojové kartony a do sběrných nádob označených speciální oranžovou nálepkou. Nápojové krabice lze odložit i do žlutých kontejnerů s plasty.
 • Obaly od vajec, ruličky od toaletního papíru - jsou vyrobeny již z mnohokrát recyklovaného papíru, který není určen k dalšímu zpracování, vyhoďte je do směsného odpadu.
 • Dětské pleny a papírové kapesníčky  - patří do kontejneru na směsný odpad.
 • Odstraněné papírové tapety - je to papír, ale plný lepidel a chemikálií, odvezte ho do sběrného dvora.
 • Baterie knoflíkové a běžné typy baterií, power banky - patří do speciálních míst zpětného odběru.
 • Objemné odpady (jako např. starý nábytek, umyvadla, pneumatiky apod.) a nebezpečné odpady (barvy, lepidla)  odevzdejte do sběrného dvora.
 • Léčiva v žádném případě nepatří do směsného odpadu ani je nesplachujte do WC, nebezpečné látky je těžké z půdy či z vody odstranit. Léky vraťte do lékárny, kde si s nimi poradí.

Fotogalerie