Odpady, sběrný dvůr a recyklace

V rozcestníku níže naleznete přehledně zpracované informace týkající se svozu komunálního odpadu, otevírací doby sběrného dvora, umístění a využití sběrných hnízd tříděného odpadu, zpětného odběru a recyklace použitých baterií, a také praktické rady pro správné třídění odpadu v domácnosti. Dále se zde dozvíte více o systému EKO-KOM a jeho přínosu pro naši obec.

 

Svoz komunálního odpadu

Mokrá – sídliště: svoz 1x týdně (pondělí)
Stará Mokrá, Horákov: svoz 1x 14 dnů (pondělí v sudé týdny)

 

Plán svozu odpadu


Sběrný dvůr

Otevírací doba:

  • Středa:      13:00 - 18:00
  • Pátek:        13:00 - 17:00
  • Sobota:     08:00 - 13:00

 

Sběrný dvůr


Sběrná hnízda tříděného odpadu

Sběrné hnízdo tříděného odpadu je místo, kde jsou umístěny kontejnery na různé druhy tříděného odpadu. V naší obci je umístěno kromě sběrného dvora 9 hnízd tříděného odpadu, aby obyvatelé měli snadný přístup k možnosti třídění odpadu. Každý kontejner je určený pro specifický typ odpadu, například: modrý kontejner na papír, žlutý kontejner na plast, zelený kontejner na sklo, hnědý kontejner na bioodpad.

 

Sběrná hnízda - mapa


Zpětný odběr a recyklace použitých baterií

V této sekci najdete, proč je důležité třídění baterií, kde lze v obci Mokrá-Horákov použité baterie odevzdat, osvědčení pro obec Mokrá-Horákov a výuková videa. 

 

Sběr použitých baterií


Jak třídit odpad v domácnosti

Praktické rady a návody na správné třídění odpadu přímo v domácnosti, včetně seznamů, co patří a nepatří do jednotlivých třídících nádob.

 

Třídění odpadu v domácnosti


EKO-KOM

Informace o systému EKO-KOM, který zajišťuje třídění a recyklaci obalových materiálů, a poskytuje informace o zapojení obce do tohoto systému.

 

Více o EKO-KOMu


Informace dle zákona o odpadech

Informace o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu a kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

 

Více informací

Fotogalerie