Zpětný odběr a recyklace přenosných baterií

Proč třídíme baterie? 

Pokud baterie hodíme do směsného odpadu do popelnice, dostane se do spalovny, popřípadě na skládku. V obou případech se z nich budou dále uvolňovat nebezpečné látky, včetně těžkých kovů, které se dostanou do ovzduší, půdy a následně znečisťují povrchové či dokonce spodní vody. Ohrožují zdraví lidí i zvířat. Pokud baterii zodpovědně odnášíme na sběrná místa, nejen chráníme přírodu, ale odevzdané baterie jsou bezpečně  zpracovány a předány k recyklaci.
 

Místa odběru baterií v obci 

  • Sídliště u obchodu (červená kovová nádoba ASEKOL), k dispozici 24 hodin denně.
  • Sběrné místo v Horákově u točny autobusů (červená kovová nádoba ASEKOL), k dispozici 24 hodin denně.
  • Sběrný dvůr Mokrá-HOrákov (sběrná krabice ECOBAT)
  • Obecní knihovna Mokrá-Horákov (sběrná krabice ECOBAT)
  • Obecní úřad Mokrá-Horákov (sběrná krabice ECOBAT)
  • Dům s pečovatelskou službou (sběrná nádoba k dispozici pro obyvatele domu)

 

 

 

Kam s bateriemi - výukové video společnosti ECOBAT o recyklaci baterií

 

Osvědčení pro obec Mokrá-Horákov o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů

 

 

Ke stažení

 

Fotogalerie