Co přineslo 14. zasedání zastupitelstva?

Schválili jsme smlouvu o dílo s firmou EMPEMONT s.r.o., která nám od července do října kompletně zmodernizuje rozhlas v celé obci. Jedná se o investici ve výši 3 mil. Kč, na kterou jsme získali dotaci ve výši 1,7 mil. Kč.

 

Odsouhlasili jsme výkup dalších strategických pozemků pod sportovištěm prostřednictvím tří kupních smluv. Vyjednali jsme si také bezplatné získání státního pozemku pod fotbalovým hřištěm a schválili příslušnou smlouvu. Na základě těchto smluv získá obec do vlastnictví téměř 1700 m² půdy v katastrálním území Horákov.

 

 Schválili jsme uzavření plánovací smlouvy s investorem Prefa Brno a.s., který v souvislosti s plánovanou výstavbou 16 rodinných domů v kopci na Půllánech vybuduje také na své náklady dopravní napojení Horákova přímo z krajské komunikace poblíž stávající křižovatky. Toto řešení bude vyžadovat dílčí úpravy při vjezdu do obce včetně posunutí začátku obce.

 

Odsouhlasili jsme nové stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko a Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, jejichž jsme součástí.

 

Schválili jsme aktualizace vyhlášek o nočním klidu a pořádání akcí. Organizátorům tím mimo jiné zjednodušíme oznamování samotných akcí prostřednictvím jednoduchého interaktivního formuláře.

 

Sdíleli jsme se zastupiteli další informace o veřejných zakázkách realizovaných prostřednictvím rozpočtu obce a informace o aktuálním dění v obci, například že:

 

  • pro naši avizovanou cyklostezku jsme získali doporučení k přidělení dotace z ITI Brno. Dotace bude téměř ve výši 5 mil. Kč. Nyní ve spolupráci s DSO Šlapanicko řešíme naplánování výstavby.
  • nám byla uznána žádost o dotaci na zavedení energetického managementu, díky které se budeme moci těšit na necelých 550 tis. Kč na instalaci HW a SW pro pravidelné měření a řízení spotřeby ve vybraných obecních budovách.
  • v DPS v Horákově proběhne v červnu výměna starých plynových kotlů
  • se připravujeme na zahájení poslední etapy modernizace odborných učeben v ZŠ
  • připravujeme rekonstrukci kaple sv. Gottharda v Horákově
  • chystáme veřejné projednávání konkrétního regulačního plánu pro budoucí výstavbu za sídlištěm. Regulační plán by měl obci umožnit regulovat výstavbu za předem stanovených podmínek. 
  • se připravujeme na zahájení letní sezóny na koupališti
  • jaké sportovní a kulturní akce nás v nejbližší době čekají. 

 

Děkujeme všem zúčastněným za aktivní účast, konstruktivní diskuzi a podněty. Těšíme se na další společné jednání! 
 

Fotogalerie