Co přineslo 11. zasedání zastupitelstva?

Přivítali jsme novou členku zastupitelstva – Ing. Moniku Skotalovou, která od nového roku nahradila rezignujícího Radima Koláře.

Schválili jsme uzavření smlouvy o dílo se společností E.ON Energy Solutions, s.r.o. a týkající se výměny veřejného osvětlení na největší větvi. Společnost splnila technické i kvalifikační předpoklady ve výběrovém řízení.

Podpořili jsme 7 klubů či projektů z dotačního titulu SPORT částkou téměř jednoho milionu korun. Mezi nimi jsou například TJ, FC, "Soboty v pohybu pro ženy" pod záštitou spolku JINAK nebo Horákovský Offroad Střelecký Team.

Zvýšili jsme dotaci pro organizátory Májových hodů a také udělili dotaci ženskému pěveckému sboru CANTARE.

Informovali jsme zastupitele o dalších veřejných zakázkách, např. o započetí projektových prací víceúčelového sportovního areálu pod Horákovem, o celkové opravě střechy Domu služeb (budova pošty) a pokračování instalace moderního zastínění v přízemí ZŠ.

Sdíleli jsme se zastupiteli další praktické informace, například o dalších nutných rekonstrukcích nebo o akcích v oblasti kultury a sportu pro letošní rok.

Fotogalerie